dilluns, 10 novembre de 2008

Nota de premsa de la Platafotrma Pel Dret de Decidir


LA PDD VALORA MOLT POSITIVAMENT L’EXPERIÈNCIA
DE LA CONSULTA DE LOKARRI A GERNIKA


Durant el darrer cap de setmana, 40 persones voluntàries de la PDD (representants d’entitats i nuclis locals d’arreu dels Països Catalans adherits a la Plataforma) han participat a la consulta popular organitzada per Lokarri.

La PDD ha acomplert, amb aquesta activitat, dos objectius. En primer lloc, donar suport i col·laborar activament amb l’organització pacifista i promotora de processos democràtics i, en segon lloc, copsar de primera mà l’exercici i la posada en marxa d’una consulta popular.

L’experiència viscuda a Gernika esperona la PDD a continuar treballant en la reivindicació del dret de decidir i en la promoció de consultes populars que permetin al poble i als pobles decidir sobre qualsevol qüestió que afecti el seu futur. En aquest sentit, la propera sentència del Tribunal Constitucional podrà ser una bona ocasió per forçar i promoure un vertader procés democràtic del poble de Catalunya. La PDD considera que la sentència dels 12 jutges del TC en contra d’una decisió del poble – que es va pronunciar durant el referèndum - és rotundament antidemocràtica i, per això, no descarta emprendre accions en la línia del que ha pogut observar aquests dos darrers dies.

La PDD vol sortir al pas també d'algunes informacions inexactes publicades darrerament. Quan parlem de la celebració d'una consulta popular en cap cas estem fent referència a la validació de l'Estatut actualment recorregut davant del TC. La PDD ja ha manifestat que el cicle autonomista està exhaurit i, per tant, la consulta (que caldrà definir en contingut i moment) haurà de permetre per fer avançar nacionalment i socialment el nostre país.

La PDD continuarà mantenint contacte amb els altres observadors internacionals que han participat a la consulta i estarà en contacte amb totes aquelles entitats i partits polítics catalans que puguin estar d’acord a promoure consultes populars.